22 thg 5, 2016

Cúng dường các trường hạ chùa Linh Nguyên và Long Thành (Đức Hòa, Long An) 22/5/2016


Trong khi Phật tử khắp nơi long trọng đón mừng ngày Đức Phật khánh đản cũng là lúc chư Tăng Ni bắt đầu quãng thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới Định Tuệ tại các đạo tràng an cư kiết hạ.

Vâng lời Phật dạy, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng, Ni an cư tu học và cũng để gieo trồng ruộng phước, trong ba tháng hạ này, các Phật tử đã phát tâm cúng dường, các hạ trường, bắt đầu là trường hạ chùa Linh Nguyên và chùa Long Thành (Đức Hòa, Long An).

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY