1 thg 5, 2016

Niệm Phật tại chùa Bửu Lâm (Long Hải, Long Điền, BR-VT) 30/04 – 01/05/2016


Dịp cuối tuần rơi vào những ngày nghỉ lễ nên các Phật tử dã dành trọn 2 ngày tu tập tại chùa Bửu Lâm tại thị trấn biển Long Hải.


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY