5 thg 3, 2017

Niệm Phật tại chùa Ấn Chứng (TT. Đức Hòa, Đức Hòa, Long An) 05/03/2017


Hôm nay, các Phật tử quay về chùa Ấn Chứng tu tập. Nhân sự kiện lễ vía Quán Âm sắp đến, các liên hữu phát tâm lễ lạy bồ-tát Quán Thế Âm, cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thới dân an.

Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY