2 thg 4, 2017

Niệm Phật tại chùa Long Tường (Tân Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang) 02/04/2017Tại chùa Long Tường, ngoài thời khóa tu tập thường lệ, các Phật tử đã phát tâm thiết lễ cúng dường trai tăng. Đủ duyên lành, Chư tôn đức tăng (là trụ trì các chùa) đã hoan hỷ tụng kinh, kỳ siêu cho các hương linh quyến thuộc của các liên hữu trong đạo tràng vừa quá vãng.Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY