30 thg 7, 2017

Cúng dường các trường hạ Linh Phong, Phổ Đức và Phật Ân (Tiền Giang) 30/07/2017

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Hôm nay, các Phật tử tiếp tục chương trình Gieo duyên mùa an cư tại Tiền Giang. Đoàn đã đến vấn an chư tăng ni, niệm Phật và cúng dường trường hạ ni Linh Phong, Phổ Đức và trường hạ tăng Phật Ân.
Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY