2 thg 7, 2017

Niệm Phật chùa Hương Quê (Tân Hòa, Tân Thành, BR-VT) và chùa Pháp Bửu (Q1, TPHCM 02/07/2017

(http://google.com/+DTTuyDuyen)

Ngày tu tập niệm Phật tại chùa Hương Quê, các Phật tử đã phát tâm cúng dường trai tăng nhân lễ chung thất trai tuần của các hương linh liên hữu Tùy Duyên. Sau đó, các liên hữu trở về chùa Pháp Bửu gieo duyên cúng dường chư ni đang tùng hạ tại chỗ ở nơi đây. Các Phật tử cũng kịp có một thời niệm Phật an lạc cùng chư ni tại chùa. 


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY