15-01-2015

Cộng tu cùng Phật tử khiếm thị Quận 1 tại chùa Linh Phước (Q1, TPHCM) 15/1/2014


Sáng 15/1, các liên hữu Tùy Duyên đã có buổi giao lưu và tu tập với các bạn đạo khiếm thị Quận 1 tại chùa Linh Phước. Tại đây, các mạnh thường quân và các liên hữu cũng đã chia sẻ các phần quà cho các bạn.

Xin chân thành cảm niệm công đức quý mạnh thường quân cùng quý vị liên hữu. Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY

14-01-2015

LÁ THƯ CỰC LẠC


Quyển sách “Lá thư Cực Lạc” là phần tiếp theo trong bộ ba sách “Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanhTịnh độ thực hành vấn đáp – và Lá thư Cực Lạc” của thầy Thích Minh Tuệ vừa được hoàn thành trong mùa an cư năm 2014. Đây là tập hợp hơn 100 câu trả lời cho các thắc mắc của Phật tử gần xa nhằm chia sẻ những kinh nghiệm tu tập hành trì niệm Phật đạt bất niệm tự niệm của chính bản thân thầy Minh Tuệ nhiều năm trước đây. Các câu hỏi và phần trả lời trong sách được thầy chọn lọc và sắp xếp thành 05 mục: Phật pháp tổng quát Niệm Phật và Vãng sanh Mặc trì và Ý trì Máy niệm Phật và Công dụngNhập tâm và Bất niệm tự niệm. Có thể xem bộ ba sách này là cẩm nang quý dành cho hành giả hành trì pháp môn Niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc.

Phần ghi âm sách nói “Lá thư Cực Lạc” cũng vừa hoàn thành, xin được phép lần lượt giới thiệu đến các liên hữu 20 clip của sách nói này trong album “Lá thư Cực Lạc” được đăng trên Youtube:

Nam-mô A-di-đà Phật!


LÁ THƯ CỰC LẠC 01 (Thích Minh Tuệ)

Mở đầu

... Sau đó đạt Bất niệm tự niệm, Minh Tuệ liền phát nguyện sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm tu hành cho bất cứ những ai có duyên với Minh Tuệ. Do vậy bây giờ trả lời thư và email dù mất rất nhiều thì giờ Minh Tuệ vẫn cố gắng chu toàn lời nguyện. Thư trả lời chỉ có một người đọc, nên quí Phật tử đề nghị đăng trên mạng để nhiều người được đọc hơn. Đây là lý do có mục “Tâm thư Tịnh độ” trên Web “www.tinhluatemple.org”. Đến nay đã có khoảng một trăm ba mươi câu vấn đáp. Phật tử lại đề nghị in thành sách để làm lợi lạc cho nhiều hành giả Tịnh độ hơn nữa. Đây là lý do quyển sách này ra  đời. Cái tên “Tâm thư Tịnh độ” đã được đạo hữu Minh Trí sử dụng rồi. “Lá Thư Tịnh Độ” là của Đại sư Ấn Quang, nên Minh Tuệ tạm đặt sách này là “Lá Thư Cực Lạc”.
LÁ THƯ CỰC LẠC 02 (Thích Minh Tuệ) 

Phần Vấn Đáp
A- Phật Pháp Tổng Quát
Câu 1-5:
Câu 1: Thọ mạng và Thọ Bồ-tát giới có liên quan với nhau không?
Câu 2: Không bài bác việc tụng kinh.
Câu 3: Tu hành là con đường chuyển nghiệp tốt nhất.
Câu 4: Đức Phật dạy: "Trăm hạnh lành, hạnh hiếu đứng đầu".
Câu 5: Nên thọ giới lại và sám hối nếu phạm giới nặng. Niệm Phật là pháp sám hối hữu hiệu nhất.
LÁ THƯ CỰC LẠC 03 (Thích Minh Tuệ)

Phần Vấn Đáp
A- Phật Pháp Tổng Quát
Câu 6a-10:
Câu 6a: Tâm là gì? Thế nào là vọng tâm và chân tâm? Tu tâm làm sao?
Câu 6b: Con thường nghe quý thầy nói tu Phật là tu tâm, mà con không biết tâm là gì, ở đâu? Thế nào là vọng tâm, chơn tâm? Tu sao gọi là tu tâm? 
Câu 7: Thời Chánh pháp, Tuợng pháp, và Mạt pháp.
Câu 8: Tự Phật và tha Phật. 
Câu 9: Tạp tu và chuyên tu.
Câu 10: Tu sao để tâm được thanh tịnh?
LÁ THƯ CỰC LẠC 04 (Thích Minh Tuệ)

Phần Vấn Đáp
A- Phật Pháp Tổng Quát
Câu 11-15:
Câu 11: Vãng sanh về Tịnh độ Đâu-suất, và khi nào Đức Phật Di-lặc ra đời?
Câu 12: Niệm Phật vô tướng.
Câu 13: Đoạn ác tu thiện thuộc thiện nghiệp hay Tịnh nghiệp?
Câu 14: Nhẫn nhục và ích lợi của hạnh nhẫn.
Câu 15: Tu phước, tu huệ.
LÁ THƯ CỰC LẠC 05 (Thích Minh Tuệ)

Phần Vấn Đáp
A- Phật Pháp Tổng Quát
Câu 16-23:
Câu 16: Thiền và Tịnh có thể song tu không? Hay nên nói tu Thiền kiêm tu Tịnh?
Câu 17: Thần thông và cảm ứng.
Câu 18: Nói về Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ-tát.
Câu 19: Tu Thiền là tu tắt, tu Tịnh độ là tu vòng?
Câu 20: Tứ tu là gì?
Câu 21: Cung kính tu là thế nào?
Câu 22: Vô dư tu là thế nào?
Câu 23: Vô gián tu là thế nào?
LÁ THƯ CỰC LẠC 06 (Thích Minh Tuệ)

Phần Vấn Đáp
A- Phật Pháp Tổng Quát
Câu 24-34:
Câu 24: Y Pháp bất y nhân.
Câu 25: Có cõi Cực Lạc hay không?
Câu 26: Thực phẩm cúng Phật.
Câu 27: Tu tâm từ bi.
Câu 28: Tu thế nào gọi là chuyên tu?
Câu 29: Hào quang Phật A-di-đà màu gì?
Câu 30: Lạy Phật cách nào đúng?
Câu 31: Nhất thừa là gì?
Câu 32: Thế nào là thân phần đoạn sanh tử?
Câu 33: Phước huệ song tu cách nào thuận lợi nhất?
Câu 34: Nguyện hồi hướng công đức?
LÁ THƯ CỰC LẠC 07 (Thích Minh Tuệ)

Phần Vấn Đáp
A- Phật Pháp Tổng Quát
Câu 35-43:
Câu 35: Thờ hình tượng Phật nào?
Câu 36: Ai là tà sư ngoại đạo?
Câu 37: Sống như pháp.
Câu 38: Thập Tín là những gì?
Câu 39: Làm sao để thoát ly sanh tử? 
Câu 40: Bát phong là gì?
Câu 41: Làm sao độ chúng sanh?
Câu 42: Dẹp trừ ngã tướng?
Câu 43: Giải nghiệp trị bịnh?
LÁ THƯ CỰC LẠC 08 (Thích Minh Tuệ)

Phần Vấn Đáp
B- Niệm Phật & Vãng Sanh
Câu 01a-10:


Câu 1a: Bị tai biến mạch máu não có được vãng sanh hay không?
Câu 1b: Tuy mẹ của con không báo trước ngày vĩnh biệt, nhưng khoảng sáu tháng trước đó tâm tánh bà thay đổi hẳn. Bà luôn tỏ ra từ hòa, nhân hậu, độ lượng khoan dung với mọi người
Câu 2: Tụng kinh nào có thể cầu siêu cho thân nhân được vãng sanh Cực Lạc?
Câu 3: Có cần phải hồi hướng và cúng giỗ hàng năm khi mẹ đã được vãng sanh không?
Câu 4: Muốn nhớ, thấy và biết cảnh khổ tam ác đạo.
Câu 5: Hành trì niệm Phật đúng lý và đúng pháp là phương thức bỏ cờ bạc hữu hiệu nhất..
Câu 6: Sự khác biệt giữa tác ý niệm Phật và tâm tự niệm Phật.
Câu 7: Những hiện tượng xảy ra khi niệm Phật. Phân biệt giữa mình niệm và tự tánh niệm. Cách giải quyết.
Câu 8: Có thể diệt hết tham-sân-si là đương nhiên được vãng sanh?
Câu 9: Có phải Phật chỉ nghe được khi niệm lớn tiếng?
Câu 10: Trong thời kỳ Mạt pháp, muốn được vãng sanh có cần phải tu chứng không?
LÁ THƯ CỰC LẠC 09 (Thích Minh Tuệ)

Phần Vấn Đáp
B- Niệm Phật & Vãng Sanh
Câu 11-19:


Câu 11: Người tu hạnh Tiểu thừa có được vãng sanh không?
Câu 12: Tiểu thừa và chứng Tiểu quả. 
Câu 13: Công năng của niệm Phật.
Câu 14: Cư sĩ có được vãng sanh Thượng phẩm không? Nếu có, thì cách hành trì như thế nào?
Câu 15: Cách thức khuyên cha mẹ niệm Phật.
Câu 16: Về việc Phật đến tiếp dẫn.
Câu 17: Chọn pháp tu.
Câu 18: Thoái chuyển tâm.
Câu 19: Bình đẳng tiếp dẫn.
LÁ THƯ CỰC LẠC 10 (Thích Minh Tuệ)

Phần Vấn Đáp
B- Niệm Phật & Vãng Sanh
Câu 20-25:


Câu 20: Sám hối và niệm Phật.
Câu 21: Thờ Phật A-di-đà có cần dẹp hình Phật Thích-ca không?
Câu 22: Cách "kiến tánh" của người tu theo Tịnh độ tông.
Câu 23: Con sợ mình tội nặng quá, công phu niệm Phật quá ít, Phật sẽ không rước con vãng sanh. Bây giờ con phải làm như thế nào?
Câu 24: Nghiệp nặng sợ không được vãng sanh. 
Câu 25: Niệm Phật một cách tự nhiên không trụ vào đâu cả.
LÁ THƯ CỰC LẠC 11 (Thích Minh Tuệ)

Phần Vấn Đáp
B- Niệm Phật & Vãng Sanh
Câu 26-33:


Câu 26: Có phải vừa tu Giới hạnh vừa tu Đạo hạnh thì mới được vãng sanh?
Câu 27: Niệm Phật đến trình độ nào thì mới gọi là thuần thục để có tâm thanh tịnh?
Câu 28: Đoạn nghi sinh tín.
Câu 29: Niệm Phật giả.
Câu 30: Niệm Phật thành một khối.
Câu 31: Lợi ích của niệm Phật thành một khối.
Câu 32: Bị thoái chuyển.
Câu 33: Lợi ích của Phật thất.


[CÒN TIẾP]

11-01-2015

Niệm Phật, phóng sanh và từ thiện tại chùa Phước Sanh (Cái Tàu Hạ, Châu Thành, Đồng Tháp) 11/1/2014


Chuyến tu tập tại chùa Phước Sanh lần này cũng là dịp để đoàn chuyển các phần học bổng kỳ 2 năm học 2014-2015 cho các em sinh viên học sinh địa phương. Được sự giúp đỡ cùa ni sư trụ trì, các liên hữu cũng đã tổ chức tặng quà cho các cụ già cùng các em nhỏ nghèo khó ở địa phương. Trước đó, theo sự hướng dẫn của ni sư trụ trì, cả đoàn đã lên ghe ra giữa sông để tổ chức lễ phóng sanh cá.

Chuyến trở về, du phải ngồi chờ đến 2 giờ trên đoạn đường cao tốc do xe hư, nhưng cả đoàn vẫn giữ sự hoan hỷ, an lạc!


Hoạt động sắp tới được cập nhật TẠI ĐÂY

06-01-2015

Tặng cơm từ thiện đợt 1 tháng Mười Một - Giáp Ngọ ngày 06/01/2015


Hôm nay, các bạn thiện nguyện lại có mặt đông đủ để chuẩn bị bữa cơm chay định kỳ tặng bà con nghèo. Như thường lệ, công việc diễn ra trôi chảy, và 700 phần cơm nóng đã được gửi đến bà con nghèo cùng bệnh nhân và thân nhân tại các bệnh viện. Xin cảm ơn quý mạnh thường quân đã đóng góp cho chương trình từ thiện này.

Dự kiến, lần nấu cơm đầu tiên của năm mới sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 17/01/2015 (27/11 ÂL).Xem Lịch Hoạt Động được cập nhật TẠI ĐÂY