Download

LINK DOWNLOAD MP3 - SÁCH NÓI PHẬT GIÁO - PHÁP ÂM


CLICK VÀO TÊN SÁCH ĐỂ TẢI VỀ.

Lưu ý: Nếu xuất hiện banner quảng cáo, hãy nhấn vào Bỏ Qua Quảng Cáo (SKIP AD) ở góc trên bên phải màn hình, khi đó sẽ xuất hiện link download.43. Địa Tạng Mật Nghĩa (Hội Phật Học Nam Việt - Chùa Xá Lợi Saigon - 1964) 
     Tác giả: Chánh Trí - Mai Thọ Truyền
     Người đọc: Quảng Âm42. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tập 4) (NXBPhương Đông - 2008)
     Tăng Quảng Chánh biên
     Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
     Giảo chánh: Minh Tiến và Huệ Trang
     Người đọc: Quảng Âm41. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tập 3) (NXBPhương Đông - 2008)
     Tăng Quảng Chánh biên
     Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
     Giảo chánh: Minh Tiến và Huệ Trang
     Người đọc: Quảng Âm40. Mẫu đếm nhịp (Dùng hỗ trợ giữ nhịp và giả tá niệm Phật)
     (Các mẫu từ 60 nhịp/ phút đến 90 nhịp/ phút - Độ dài 30 phút)

    
39. Khai thị Tịnh Độ (Kinh nghiệm tu niệm Phật của các vị Tổ Sư)
     (Các bài pháp thoại từ năm 2004 đến năm 2017 - có cập nhật bổ sung)
     Người giảng: Thích Chân Hiếu


38. Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện (NXB TP.HCM - 1999)
     Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Trí Tịnh
     Người đọc: Quảng Âm


37. Phật học tinh yếu (NXB Tôn Giáo - 2005)
     Soạn giả: HT. Thích Thiền Tâm
     Người đọc: Quảng Âm


36. Tùy Duyên niệm Phật
     (Niệm Phật A-di-đà 6 chữ và 4 chữ)
     Người niệm: Quảng Âm, Tuệ Hòa và Phật tử Tùy Duyên


35. Trích Khuyến tu Tịnh độ thiết yếu (NXB Tổng Hợp TPHCM)
     Soạn giả: Chân Ích Nguyện
     Người dịch: Thích Minh Thành
     Người đọc: Quảng Âm34. Chánh hạnh niệm Phật (trích Mộng du tập)
     Tác giả: Đại sư Hám Sơn
     Người đọc: Quảng Âm33. Phận sự người tu
     Tác giả: Thích Viên Thành
     Người đọc: Quảng Âm32. Niệm Phật Tam-muội
     Tác giả: Thông Bác
     Người đọc: Quảng Âm31. Văn khuyên nhàm chán Ta-bà, ưa sanh Tịnh độ (trích Luận Tịnh độ)
     Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Nguyên Chơn
     Người đọc: Quảng Âm30. Con đường Tây Phương (NXB Tôn Giáo - 2005)
     Tác giả: Tịnh Sĩ
     Người đọc: Quảng Âm29. Pháp môn niệm Phật (NXB Hồng Đức)
     Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
     Người đọc: Quảng Âm28. Lá thư Cực Lạc
     Tác giả: Thích Minh Tuệ
     Người đọc: Quảng Âm


Link từng câu vấn đáp (142 file) --> Tải TẠI ĐÂY
Link nhóm nhiều câu (20 file) ------> Tải TẠI ĐÂY


27. Ấn Quang Đại Sư khai thị tại pháp hội Hộ Quốc Tức Tai ở Thượng Hải
     (Thượng Hải hộ quốc tức tai pháp ngữ)
     Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Liên Hương
     Giảo chánh & nhuận sắc: Tịnh nghiệp hành nhân Minh Tiến & Huệ Trang
     Người đọc: Quảng Âm26. Người Niệm Phật Cần Biết
     Thích Ngộ Khai soạn thuật
     Việt dịch: Thích Nguyên Chơn
     Người đọc: Quảng Âm25. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
     (Theo bản in của Phật Quang Viện, TP Bản Kiều, Đài Loan, tháng 2-1982)
     Cư sĩ Lý Viên Tịnh kết tập     Ấn Quang đại sư giám định
     Chuyển ngữ: Bửu Quang tự đệ tử Liên Hương
     Người đọc: Quảng Âm


24. Lắng nghe tiếng hát sông Hằng (NXB Tôn Giáo)
     Tác giả: Bác sĩ Quách Huệ Trân
     Người đọc: Trí Nhân23. Niệm Phật 4 chữ (80 phút)
     (Chậm - Dùng hỗ trợ nghi thức Tam Bộ Nhất Bái)
     Người niệm: Quảng Âm


22. Niệm Phật 4 chữ (không nhạc điệu)
     (Gồm có 4 điệu nhanh, vừa, chậm và có khánh - Dùng hỗ trợ khi hộ niệm hoặc công phu niệm Phật)
     Người niệm: Quảng Âm


21. Những truyện Niệm Phật Cảm Ứng Mắt Thấy Tai Nghe (NXB Phương Đông)
     Tác giả: Lâm Khán Trị
     Việt dịch: Thích Hoắng Chí
     Người đọc: Trí Nhân20. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tập 2) (NXBPhương Đông - 2008)
     Tăng Quảng Chánh biên
     Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
     Giảo chánh: Minh Tiến và Huệ Trang
     Người đọc: Quảng Âm19. Di Đà Hợp Giải
     Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa hợp dịch
     Người đọc: Quảng Âm18. Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô LượngThọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
     (Dịch theo bản in lần thứ nhất của Hoa Tạng Phật Giáo Đồ Thư Quán – Đài Bắc – 1992)
     Hội tập: Vận Thành Hạ Liên Cư
     Chú giải: Hoàng Niệm Tổ
     Việt dịch: Bửu Quang tự đệ tử Như Hòa
     Người đọc: Quảng Âm17. Pháp Hoa Thông Nghĩa
     HT. Thích Trí Tịnh chủ giảng
     TT. Thích Minh Huệ ghi
    Người đọc: Quảng Âm16. Hộ Niệm Là Một Pháp Tu (NXB Phương Đông - 2011)
     Tác giả: Diệu Âm Minh Trị (Úc Châu)
     Người đọc: Quảng Âm15. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tập 1) (NXB Phương Đông - 2008)
     Tăng Quảng Chánh biên
     Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
     Giảo chánh: Minh Tiến và Huệ Trang
     Người đọc: Quảng Âm14. Đường Về Cực Lạc (NXB Tôn Giáo - 2001)
     Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
     Người đọc: Quảng Âm13. Hương Sen Vạn Đức (NXB Phương Đông - 2006)
     Tác giả: HT. Thích Trí Tịnh
     Người đọc: Quảng Âm12. Chư Kinh Yếu Tập (Thiện Ác Nghiệp Báo) (NXB Phương Đông)
     Tác giả: PS. Đào Thế
     Việt dịch: Ban Dịch Thuật Hán Tạng Pháp Âm – Chủ biên Thích Nguyên Chơn
     Người đọc: Quảng Âm11. Đại Bi Chú Giảng Giải (NXB Tôn Giáo Hà Nội)
     Giảng giải: HT. Tuyên Hóa / Dịch giả: Thích Minh Định
     Người đọc: Trí Nhân10. Liên Trì Cảnh Sách (NXB Văn Hóa Sài Gòn)
     Lời khai thị của PS. Viên Nhân
     Dịch giả: Thích Quảng Ánh
     Người đọc: Quảng Âm9. Liên Hoa Hóa Sanh (NXB Tôn Giáo)
    Chủ giảng: PS. Đạo Chứng
    Biên dịch: Trần Tuấn Mẫn
    Người đọc: Quảng Âm8. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải
    Người đọc: Quảng Âm


7. Lá Thư Tịnh Độ (NXB Tôn Giáo)
    Tác giả: Ấn Quang Đại Sư
    Dịch giả: Thích Thiền Tâm
    Người đọc: Quảng Âm6. Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm – Đảm Bảo Vãng Sanh (NXB Tôn Giáo)
    Tác giả: Thích Minh Tuệ
    Người đọc: Quảng Âm


5. Tịnh Độ Thập Nghi Luận (Thành Hội Phật GiáoTPHCM)
    Tác giả: Thích Thiền Tâm
    Người đọc: Trí Nhân


4. Sơ Cơ Tịnh Nghiệp Chỉ Nam
    Tác giả: Hoàng Hàm Chi
    Biên dịch: Chùa Vạn Đức - 2008
    Người đọc: Trí Nhân3. Khuyên Người Niệm Phật
    Tác giả: Cư sĩ Diệu Âm (Úc Châu)
    Người đọc: Quảng Âm


2. Hương Quê Cực Lạc (NXB Tôn Giáo Hà Nội)
    Hán soạn: Thích Như Sầm
    Việt dịch: Liên Du Thích Thiền Tâm
    Người đọc: Quảng Âm1. Nghi Thức Tụng Niệm dành cho Hành giả tu Chánh hạnh vãng sanh Tịnh Độ
    Soạn dịch: Thích Nguyên Chơn
    Người đọc: Quảng Âm